Diberdayakan oleh Blogger.

Jumat, 29 April 2011

Parikan yuk..!!!

Pujo lan puji katur dhumateng Gusti Ingkang Moho Kuwaos, kacikno wonten kalodhangan wekdal puniko sampun maringaken mapinten- pinten karohmatan ugi kasarasan dhumateng kita sedaya, saenggo rencang-rencang saking paguyuban Detik Forum Regional Jogja sampun saget ngawontenaken salah satunggaling pustoko ingkang dipun paringi irah-irahan “ PARIKAN – Nguri-uri Kabudayan Jawi”

Pustoko puniko dipun pendhet saking salah satunggaling trit wonten Detik Forum regional Jogja inggeh meniko BAB Parikan. Awit saking wontenipun softcopy parikan meniko, ing pangajab mugi-mugi sageto nambah regengipun DF Reg Jogja lan saget
andadosaken tali
kekadangan kagem para sederek sedaya
.

Mboten kesupen dipun aturaken agunging panuwun dhumateng sedoyo panyengkuyung wontenipun softcopy parikan meniko. Matur nuwun kagem siMbah Sang Moderator, Parto_Sentono, Ki Manteb, hyde ryano, Kripik, mas Iwan Noor, Mbak Kembang, Pesisir Kidul lan sedaya kemawon ingkang mboten saget dipun sebataken setunggal- setunggalipun.

Ingkang pungkasan, mbok menawi tasih kathah kekirangan anggenipun nyawesaken softcopy meniko dipun antu-antu paringipun masukan ingkang saget nambah saenipun bab meniko. Lan ugi mbok bilih kathah kalepatan nyuwun lumunturing sih samodro pangaksami.
Ngayogyokarto @ 2009
Editor
http://forum.detik.com
2
PARIKAN ala DF JOGJA
tuku Wedhus, oleh asu
Aku Bagus, Kowe Ayu
Golek Tikus, Entuk aSU
Yen tak Elus, Ojo nesu
Numpak gethek karo mlayu
simbah elek ora payu-payu
Anak tekek mangan gandum
Simbah elek harap maklum
Ono sapi senenge abang
Ojo lali ngambungi kembang
Uler kambang dipangan terwelu
Nek ngambung kembang aku melu
jenang gulo warnane abang
najan rondho sing penting kembang

Abang abang gendero londho
Wetan sithik kuburan mayit
Klambi abang nggo tondo moto
Wedak pupur nggo golek dhuwit
Mlaku mlaku tuku ketan
Ayu ayu kok brengosan
http://forum.detik.com
3

dolan mengetan, dioyak macan
najan brengosan, tapi menawan
jare dhingklik jebule cethok
jare ndhelik jambule kethok
eyang Durno, asli sokolimo
kembang teko, ojo podho lungo
nang tengah alas sangu bakso

ana bakso kok di cucuki paku
Wis jam rolas, wayahe padha ngaso
ayo ngaso mangan bareng karo aku
tindak ngetan bali ngulon
numpak sedhan nganggo blangkon
angkutan umum dadi becax
mbiyen premium saiki pertamax
wong luwe ora kongang ngadeg
Wis suwe ora mangan gudheg
wani mbanting oleh dedeg
ayo mancing golek dheleg

ngadeg jejeg nyungggi klapa
ora kaya ewuhe nyunggi duren
ora bisa ngadeg bukane apa-apa
ning merga lemes saking olehe keluwen

Tuku gabah ning Semarang
Gabah garing sekepelan
Ra Masalah wedhok lanang
Sing penting duwe bolongan

Nyolong waja tekan balongan
olehe ngedol adoh tekan SUMUT
Bolongan aja sembarang bolongan
bolongan kudu sing iso ngemut

Saka balongan nganti tekan sumut
mung saderma golek kuthuk
Bolongan apa tah sing isa ngemut
ya kuwi sing di arani tutuk
jare Durno, bojone jaran
dede kulo, anakke setan
http://forum.detik.com
4
Awan-awan mangan gethuk
bubar mangan kok ngantuk

saben dina sangu rantangan
isine rantang katon methuthuk
Aku pancen bubar mangan
ning ora mangan gethuk
Ono Teklek kejegur kalen...
Tinimbang nggolek mendingan balen...

Pit Abang
Pite mas Mantri
Nek ngesun Kembang
aku ya ngantri
Bude teko nggowo bolu...
Ngakune joko anake telu
mangan jadah, enteke telu
najan simbah, adhi kelasmu

Nang medan ana terminal Amplas
yen udan kebanjiran nggo susuh kodok
lha mosok ora nduwe ide babar blas
apa ide kuwi di monopoli kaum ortodoks

siji loro telu papat
lima enem pitu wolu
biji loro tetep hebat
angger kembang melu ngguyu

Siji loro telu
astane sedheku
mirengake simbah mu
menawa di dangu

mangan bakwan anget-anget
dipangan karo lombok abang
awan-awan kok adus kringet
luwih penak yen di dus i kembang
kembang mlati kembang kenongo
ojo ganti, mengko gelo

dondong opo salak
duku cilik cilik
ngandong opo mbecak
mlaku timik timik
http://forum.detik.com
5
Bekicot nempel katok
Nyocot thok
Ndelok Monas seko Tugu
Ben ra panas jejer aku
Wit Gedang Awoh Pakel
Omong Gampang Nglakoni Angel
wit Pakel kesrempet bis kota
najan angel tetep usaha
Jajah deso milangkori
Gadjahbengko cen ngangeni
Nyangking Ember Kiwo-Tengen
Lungguh Jejer Tombo Kangen
Esuk Nyuling Sore Nyuling, Sulinge Arek Surabaya
Esuk eling Sore eling, sing dieling ra rumangsa
Pithik walik mangan peyek
isih cilik betah melek (hi hi hi... ciblek)
Pithik Walik Saba Kebon
isih cilik seneng kelon
Mlayu-mlayu neng plataran
Snajan ayu ning geleman
tuku sate, lali mbayar
ajar nggawe kanthi sabar
jenang gulali gulane jowo
aja lali basane Jowo

endog bosok aja di untal
aja di buwang nang plataran
Lha mosok iya tak pancal
padhakna aku iki jaran
Malem Jum'at tuku cambah
Urip mlarat ojo susah
Malem Setu mangan rujak
ngguya ngguyu kroso penak
Malem Minggu mung dewekan
.... Mesakno tenan yen iki.... jomblo yo jomblo... ning ojo banget²
http://forum.detik.com
6
Dino Iki, Hari raya
Djogja Kami Istimewa
mangan Pizza campur Roti
Istimewa Harga Mati..
Pak Slamet nandur wit kecipir

bubar nandur tumuli adus
sirah mumet mergo kakehan pikir
dudu amargo mangan wedhus
nabuh kendang ojo waton
tiwas nggadang, kok ra klakon

Nabuh kendang nganti jebol
pengin gedhang, kleru jengkol
Nabuh kendhang ngundang garong
Njupuk gedhag lha kok kleru terong
Mangan gethuk nganggo garpu
yen sampiyan ngantuk yo sumonggo turu...

Iwak lele iwak mas
Iwak'e tibo dirubung laler
Turu yo turu mass
Mung Ojo disambi ngiler
mripat merem disampluk sikil
ngombe asem disambi ngupil
bocah edan golek welud
udan-udan enake di udud
Jaka edan saka ujung kulon
Udan-udan penake ya kelon
jare micek nganggo ngorok
lambe sepet pengin ngrokok

golek sugihan tekan gunung kelud
direwangi ora mangan ora ngombe
bar mangan kok malah udud
kudune bar mangan kuwi ngombe
Lungo Ujung Kulon
Sangune Bolu
Kelon yo kelon
Eling anake wes wolu
http://forum.detik.com
7
Ngudak Wedus

Nabrak watu
Ngaku ngaku Bagus
Mung ra payu payu.....
Ngudhak wedus nginjek tletong
Percuma bagus, yen dompete kosong
Gajah di Blangkoni
Isone ngejah ra iso Ngelakoni
Becik ketitik olo dipolo
Banyu setitik marahi lego
driji tengah driji jempol
paklil gajah bijine ngompol
kapal keruk,taline kenceng....
moto ngantuk,peline ngaceng...
endhog gemak lorek-lorek
kroso penak merem melek
midak telek nganti kesemuten
merem melek merga klilipen

thimik thimik sing mlaku
nggowo lilin cedhak pengilon
sithik sithik kok nesu
jarene pengin awet enom
Kendal kaline wungu
Ajar kenal karo aku
neng semarang tuku gelang opo anting anting
ojo sumelang najan rondho dijamin kempling
Masak ketupat nganggo santen
yen kulo lepat yo nyuwun pangapunten
Gresik suroboyo,
kalah disik ojok ngresulo
Telek bungkus klaras
betah melek waras
suket dientul2 kapas diawul2
kriwul semprul koyo tuyul
http://forum.detik.com
8
Iklan sek …..
lemah teles..
gusti Allah sing mbales
nyangking tales nyunggi klopo
Gusti ra bales seng olo2
mangan awan karo iwak tahu
legowo sok tau
http://forum.detik.com
9
wajik klethik gulo jowo
luwih becik kang prasojo
gulo jowo kembang dupo
legowo pancen ganteng sak donyo
pitik jambul nek oro-oro kijang mati dituku blantik
senadyan kriwul rupane olo nangen atine apik
numpak sedan alon alon
mumpung udan ayo kelon
kepang dieneng eneng
tiwas nengkrang ora keneng keneng
numpak sedan ora kanginan
mumpung udan, sisan sabunan
wedang bubuk gulo jawa
yen kepethuk ati lego

sego liwet lawuo lele
ono dawet kok raono cendole??
Nyunggi kerangang isine gedhang
liwat kroya arep nang singaparna
Sugeng enjang sedaya para kadang
sugeng makarya ngantos paripurna
ubo rampe dienggo sajen
nyambut gawe nyambi online kapan nyambut gawene ?

nganggo blangkon koyo soni josss
rapopo waton ra reti bos
kaligawe menggok nengen
golek sego karo janganan
mbut gawe kudu sing temen
senajan ra ketunggonan juragan]
wader lemu dimasak semur
bener kandamu sedulur

Dina iki nggone pak camat
padha kumpul dodolan tomat
Dina iki dina Jum'at
aku pamit budhal sholat jumat
Awan-awan tuku wedang
hai salam kenal kembang
http://forum.detik.com
10
mbang manggis mbang kenongo
kembang manis ra ono liyo
dahar tiwul ojo di ongso
dasar kriwul anake limo
kembang manggis kembang dondong
kembang manis kenalan dong
laris manis tanjung kimpul
dagangan habis uang kumpul
Udan-udan benak'ake genteng
Senajan anak 5 sih ganteng

dendeng dipangan ulo
ganteng opo ?
Magelang Jogjakarta
Daerah Gombel nang semarang
Susah tenan urip nang Jakarta
dalane macet uripe larang........hiks hiks ...hiks

tuku gulo karo tuku bayem
urip nang Yogjo adem ayem
awan-awan mungga talang
jaman edan angel golejk utangan
Udan-udan mbakar telo
uwong edan golek bolo
Ngombe banyu wadhahi kendi
Jeng kembang dalem'e pundi??
jarit biru nggo tondo moto
duwit sewu nggo tombo gelo

Menyang kutha
lha kok trima mung nitih unta
Sing cetha
daleme kembang mboten di beta
Tuku peti gawene seko kayu sengon
Sajak wes ngerti etok2 tek

Ana cah wadon keli nang slokan
nganti tekan mburi kaputren
Takon ora mbutuhake jawaban
ning mbutuhake kawigaten
http://forum.detik.com
11
Jual obeng beli pisau
jeng kembang dimana dikau
Tuku getuk menyang bandung
esuk-esuk kok wes mendung
Ana menjangan mangan gethuk
Bubar mangan kok krasa ngantuk
Nang blumbang ana iwak teri
Jeng kembang lagi prei
iwak pindang iwak teri
gak ono kembang rasane sepi
Mangan gedhang karo ngadeg
Ora ana kembang isih ana gudheg
dodol gedheg nang samirono
yu gudheg pek-en kono
kembang pacar kembange pak manteb
kuarng ajar padhak-ke ban serep

Lungguh aja jegang
mundhak ngalangi wong mlaku
Ya ora ilok ta kang
Yu Gudheg wis ana sing mengku
Wong mlaku kok sajak kesusu
ora ngerti apa tah wigatine
Walah mbakyu kok malah nesu

Nek nesu marahi ilang ayune
ana maling rame-rame di gawakna penthung
dipenthungi warga nganti mati kaku
Dab, Ru,,,,aku arep nyuwun tulung
apa njenengan kersa nulung aku

Tekan Madiun mung saderma golek sukun
wetenge mules di tambani nganggo entrostop
Matur nuwun sanget kawigatosanipun
Nyata tuhu njenengan menika top marketop

Lik Sugi tuku kasur pramodani
kasure abot rekasa olehe nggawa
Mugi-mugi saged ngusadani
kangen kula kaliyan ringgit purwa
marut klapa arep digawe santen
klapane akeh olehe nggawa kanthi di pikul
http://forum.detik.com
12
Gandheng wekdalipun sampun sonten
Nyuwun pamit rumiyin kula badhe wangsul
Rambut abang digawe jambul
najan dowo, tetep ora nyekli
Ngrungokke Wayang dalange ki Timbul
Lakon kresno Duto, gawe mrebes mili

mangan telo karo paijo
ojo lali di campur santen...
kangen marang kabar yugjo
teng ngriki katah sedenten
Mangan Burjo Panas-panas
kabar kulo bagas waras
Mangan bubur ketan ireng
wayah libur pancen sepen
Gedung agung hawane sumilir
Tuku duku wadahi goni
Ojo bingung ojo kuatir
ono aku sik ngancani
Mas karjo turunan Kumpeni
Kutho Yugjo pancen ngangeni
Lungo ndesa golek lalapan
sugeng warsa enggal dua ribu delapan
Roti Bolu dipangan adik
Rong ewu wolu kudu luwih apik
Roti Bolu dicampur madu
rong ewu wolu kudu luwih maju
mangan bolu enak rasane
rong ewu wolu. nasib jogja kepiye?]
Tali Kenur nggo ngukur watu
ora nduwe gubernur isih nduwe Ratu

Nanggap wayang ora nganggo sindhen
kanggo sawetara di gateni mbak Jujuk
Yen Kanjeng Sultan madeg Presiden
Apa panjenengan sami sarujuk
wengi wengi nggoreng kentang
Sing nggoreng jenenge Wirta
http://forum.detik.com
13
Kapan aku iso nyambangi yu Kembang
Yen kembang neng Jogja akune ning Jakarta

ngidam roti olehe apem
rego seket oleh limo
wayah bengi pancen adem
Pengin anget ngemut mowo

Ono gulo di rubung semut
gulo iku digowo seko lampung
Ono mowo kok di emut
opo ra wedi lambene grumpung
semut limo nempel neng kathok
ngemut mowo, maksudte ngrokok
Lungo pasar karo ponakan
Ponakan nangis njaluk tukoke robot
Sirah mumet mak nyut nyutan
Ngambus Gajah ngrokok klobot
mangan suket, sapine ora gelem mlaku
sirah mumet, kok sing disalahne aku
Gremat gremet lakune macan
Sirah mumet kakehan kencan

tuku emas larang regane
tuku bebek nggo makani boyo
digoleki mrono mrene
jebul kesasar tekan suroboyo

lungguh kursi, kursi peyot
tibo jekangkang boyok rasane koyo cepot
wes gak usah repot
diluk engkas lak di moved karo momot
weruh soto neng prempatan
sing dodol jenenge paijo
kawruh boso kok pindahan
si TS nggolek-i gak yo???

Gak kurang sego gak kurang ketan
piring ijo kok dikurepno.........
Gak kurang rondo gank kurang perawan
sing duwe bojo kok dikurepno... eh dikarepno
tahu tempe sayure lodeh
ayo gawe parikan maneh
http://forum.detik.com
14
OOT !!!
mangan gedang karo tahu
jeng kembang i miss you
mangan tahu enak rasane
bocah ayu larang regane
Mangan tahu mangan rambutan
Bocah ayu gawe rebutan
mangan tahu nganggo cabe
bocah ayu angel goleke
thekleg nyandung watu
nek elek ra payu
tuku dele nang pasar sore
ala rupane ning apik atine
http://forum.detik.com
15
Mangan tahu suwe-suwe bosen
seko mburi ayu jebule brengosen
Ono tahu ono tempe
Prawan ayu akeh modale
Mlaku mlaku nang pasar Minggu

Muleh muleh langsung turu.... Nek Yu kembang dereng payu sumonggo nderek aku

isuk isuk golek panganan
neng warung tuku gedhang
awale do nggawe parikan
suwe-suwe kok rebutan "kembang"

weteng ngeleh kudu mangan
mangan sego mangan jajanan
mula mulane gak ono lawan
kok saiki akeh saingan

wit pari di rubung konang
ana bajing mangani rambutan
ya ngene iki polahe cah lanang
ketok wadon siji nggi gawe rebutan
Jangan kentang campurane godong so
Yu kembang, aku ora melu-melu lho !!
tuku jenang cacahe telu

kanggo mangan mengko sore
dab gadjahbengko ra melu melu
mergo wedi karo bojone

wit jati godonge ijo
godong jati dinggo wungkusan
ora wedi karo bojo
mung jogo kesetiaan

kertas koran bekas arep dibuang
mergo wis diwoco beritane
aq yo ra melu rebutan kembang
mergo wis duwe kembang liane

wis tenanan ajar nembang
tetep bae ora biso nyambung
wis tenanan rebutan kembang
jebule kok kembang kecubung
http://forum.detik.com
16

Rino wengi wayahe turu
Nganggo klambi nek arep metu
Ojo gelem diajak mlaku
sing jenenge gudheg awake mambu
simbah tuo nyoba nembang
nembang pocung dhandhanggulo
ayo coba takon kembang
sejatine kecubung opo liyo

ajar nembang karo ngguyu
tembang pucung opo kinanthi
ayo kembang enggal ngaku
jare kecubung opo melati

dino setu neng pasar ngasem
maen gitar lan tetembangan
mbak yu Kembang mesam-mesem
jenenge tenar dinggo parikan

Iki kembang dudu sembarang kembang
nanging kembange wong sak jogja
saben dina padha ngucap rasani kembang
direwangi nganti lali anggone kerja

Ono kembang pangane gudheg
Klambine abang didelok semrawang
Dirasani meneng wae padahal budheg
Le ngrasani dho nang ngarep lawang

Arang -arang wonge sing nonton
padha ngadeg wanita lan priya
pirang-pirang ndina iki ra nate katon
mbakyu gudheg tindak endi, ya

tuku lumpia isi rebung
kanggo mangan mengko sore
sanajan mung kembang kecubung
tapi apik warnane

kembang mawar, kembang sepatu
kembang kertasan, kembang setaman
kembang telon kembang sembojo
yo kuwi jeneng kembang-kembang (uoopo iki)
mlaku-mlaku kecemplung blumbang
arep muggah ora ana sing nggo gocekan
http://forum.detik.com
17
ket mau kok mung nyritakake kembang
mbok pisan-pisan genti woh-wohan
Mlaku ngadeg timik timik
Mbakyu gudeg lagi di politik

Ngomong lakang koq disambi ngangkang
kringete podho metu ora keroso
Lha wong lanang koq lambene abang
ndhuwure koyo ratu ngisor koq rojo
Jare degan jebule klopo
tak kiro prawan jebule rondo

Neng Semarang lewat Secang
Ora Lali Tuku Lumpia
nyuwun sewu kawulo lancang
nopo saged ganti tema?

Ngakune gajah jebule tengu
Nek ngaku prawan biasane rondo
Mawi ganti tema kulo setuju
Temane menopo sumonggo kerso

tumbar merica kanggo bumbu
yen wis mateng tambahno madu
dasar trapsila tur pancen ayu
diajeng, aku tresno sliramu

motong sayur pake pisau
buat suguhan para tamu
jeng kembang dimana dikau
diriku menunggu dirimu

mangan sego lawuhe nongko
jebul kleru buah rambutan
ora ngiro ora nyongko
jebul aku dinggo rerasan

wit pelem nang halaman
wohe tibo nang gendeng
atine kembang seneng dadi rerasan
tondone ake seng seneng
aq ra kerjo
ing dina sebtu
kembang-e yogjo
akhire metu
http://forum.detik.com
18

Nyunggi rinjing isine peyek kacang
mlaku aras-arasen merga ora niat
Sugeng enjing sedaya para kadang
mugi sedaya tansah sehat wal afiat

tuku gudeg iso pesen
pesene nang wijilan
aq iki cen wis kangen
mulih nang lempuyangan

sandang teles enggal dipepe
mepe klambi neng mburi wismo
pancen apes entuk BRP
gek ra ngerti luputku opo
tuku kweni, neng Karangdowo
ojo wani, karo wong tuwo

iwak ati dibungkus godhong jati
cacah seket digondhol manuk sriti
gemi ngati-ati lan duwe pakarti
mesthi slamet saking Kanjeng Gusti

baladewa godhonge randu
kembang jambe aran mayang
ora selak pancene rindu
saben dino eling kembang

Lunga pasar arep tuku sesotya
olehe nyelengi saka adol woh jambe
Pancen dhasare wong ayu sulistya
kapan wae tansah dadi kembang lambe

isi asem arane klungsu
godhong asem jenenge sinom
saben dino tansah rindu
wajar wae Kembang isih enom
lampu senthir lengane potro
tiwas naksir ra biso nggowo

dikon turu lha kok malah penekan wit jambe
bareng keplorot malah di uyak 4su
kawit mau tansah dadi tembang lambe
kok saiki sajake jeng kembang malah nesu
Ana kebo gaweane ndherum
sing angon padha leyeh-leyeh
http://forum.detik.com
19
ya biasa jenenge nang forum
wadon siji dadi royokan wong akeh

wayah bengi ngombe kopi kopi lampung pahit rasane saben dino tansah ngimpi ngimpi basah susah esuke
Angon wedhus ora ono taline
Nginjen wong adus ketok rambute
Nggolek bathok mlaku ngidul
kathoke mlotrok apane nggandhul

Bengi udan ngombe kopi susu
Awak anget mergo bar madang
Mau kudanan gawe sirah ngelu
Ngguyu wae mergo ngrasani kembang

numpak kapal aran perahu
alon mlakuke ing laut biru
yen to kenal putri sing ayu
tulung dikenalke karo aku

numpak kapal nyang Maluku
prahu karam ganti sekoci
seko adoh katon ayu
bareng cerak jebule banci

Tuku pithik nang Kalasan
Lebare tuku ditinggal mblayang
Sanes yu Kembang dinggo rerasan
Mergo kabeh podho sayang

Aja mangan beling lho Mbah
nek ngenangi untu lara ne tekan sirah
Mbok ya sing eling Mbah
putune wae durung kok moh ngalah
panen pari olehe gabah
ora perlu tuku beras
pancen iku dasare siMbah
wis tuo ning isih nggragas

nggowo lele diwadahi grabah
lele dowo rupane ireng
ngertio le hebate simbah
tambah tuwo tambah mekengkeng
http://forum.detik.com
20

Sayur terong rupane dowo
Terong dikethok diwadahi kuali
Tuwo ora sembarang tuwo
Otote kawat balunge wesi

pisan lungo nang tengah alas
adoh omah turu neng tenda
najan tuwo neng ora tuwas
wong siMbah terbukti perkasa
Mancing iwak nang pinggir kali
Kaline banjir iwake dho ilang
Jarene otot kawat balunge wesi
Jebulane ra mampu le ngandang

mlumpat pager suwek kathoke
kathoke mlorot mung dipeniti
pancen bener paribasane
simbah tuo, tuo keladi

ana tela ana talas
bar dikumbah diwadahi kandi
iki tuwo dudu tuwas
jare siMbah sing ngrejekeni
numpak becak gowo baskom
luwih penak sing rodo enom
gawe santen kok dicemplungke kolah
sugeng sonten, Mbah !!

Rejeki paringane Gusti
Nek diparingi kudu disukuri
Sampun sepuh iku ugo rejeki
Ampun dados sepuh ning tuo keladi

mangan rawis lalapan pete
kurang legi tambahi gulo
Pancen wis dadi adate
malem Suro "ngumbah pusoko

Menyang Galur lewat Dekso
Ora lali tuku semongko
aku ngajak para konco
nguri-uri budoyo jowo
http://forum.detik.com
21

Ranggalawe Adipati Tuban
Amarga pitenah kasoran Yudo
Mulo Pakdhe gawe Parikan
Nyenengke manah sinau Boso
http://forum.detik.com
22

angon sapi neng tegalan
tali pedhot sapine mlayu
pancene bener maca parikan
ati seneng iso ngguyu

timun suri di pangan ula sawa
weruh blacan kok di arani macan
ayo padha nguri-uri budaya jawa
gawa parikan ngrakektake kekancan

manuk manyar neng pantai glagah
mabur mlencok neng nduwor omah
mr. sedenk memang wong gagah
rupo ganteng prilakune ramah.....

otot kawat balung wesi
wesi dipande dadio palu
wong wedok pancen gemesi
dijiwel gelem didemok nesu
Mangan tahu nyeplus lombok
Nggak kuku deh Boookkkk!!
Jambu alas warnane Ijo
sing digagas wis duwe bojo
mangan bubur, bubur kajang ijo
wayahe libur, eh malah mlebu kerjo
ono gulo ono semut
durung rondo ojo di rebut

Menyang pasar golek klopo
Ojo lali tukuo pecel
Ra ngerti ngomongke sopo
Ra perlu rondo penting kecekel
mangan telo nganggo klopo
rondo po ora seng penting ono
numpak kereto jejer masinis
najan rondho isih kinyis kinyis

Sepur, sepure Argo Lawu
Mlakune neng Ngayogyokarto
Ancur, ancure atiku
tiwas tresno jebule rondo
mangan timus kr bakwan
ngombe teh kr teko
http://forum.detik.com
23
bapakne doyan prawan
anake iseh cilik wae wes ra joko

burung platuk notoli kayu
woh pelem dipangan kalong
mr sedenk nggandeng wong ayu
tapi sayange gegere bolong
tuku tahu dicampur Roti
Bojo Ayu tur yo nduwiti

Tangi turu nyawang wong ayu
Rampung adus menyang megawe
Rodo susah duwe bojo ayu
Ra nde duit bojone didol wae

tuku bumbu neng pasar legi
nembung kunir nggo gawe gule
dino setu-minggu forum sepi
yen dino senen biasane rame

Menyang pasar golek bakwan
Sido menyang penake nge-bis
Sajake lagi dho cekak pikiran
Biasane patang baris saiki dho rong baris
Jambu kluthuk dipangan mentah
angger pethuk kudu muntah...:hoeek:

kerupuk terung diwadahi tampah
wis cumawis kanthi rapi
durung durung kok wis muntah
mengko gek wis telung sasi

banyu mili tibo neng kolah
kolah keramik diangkat abot
rung dikumpuli kok wis muntah
jebul bener pacare mbobot
bebek nglangi nututi sabun keli
sing ati-ati, Sandale ojo lali !!
kawat bendrat dinggo naleni
ora berbuat, kok kon nikahi
http://forum.detik.com
24
lara mata sakit netra
durung rondho kok wis sisa

neng Semarang numpak kereto
ojo lali tuku iwak bandeng
kuwi pitondo dudu rudapekso
yen bocahe podo-podo seneng
nonton angguk nang pinggir progo
yen wis mathuk nggih monggo kerso
Saka Beijing tumuju Padang
Sugeng enjing sedaya para kadang

tuku kanji ing tegal boto
meres klopo ninggal ampas
Doa puji kagem Pak Harto,
Mugi enggal kaparingan waras

mangan sate ojo kakehan
mundak sirahe ngelu
saiki wayahe mangan
sopo sing arep melu ?
dereng menang ampun sesumbar
sampun siyang sumonggo dhahar

Jajan pasar dipangan bareng
Tuku iwak jenise bandeng
Mulo sedereke monggo dahar bareng
Sakmeniko wayahipun dahar siang

jaran kore narik kereto kencono
mubeng kutho ngirit para priyayi
aduh koyo ngene sepining donyo
saben bengi ora ono sing ngancani

walang kekek, walange kadung
walang kayu menclok neng pari
snajan tuek, wis kadung wuyung
rupo ayu, nentremke ati

mlaku-mlaku menyang sleman
tuku payung warnane ijo
isuk-isuk kok wes kudanan
marai ngantuk tur males kerjo
http://forum.detik.com
25

seko ngomah wis sarapan
bar sarapan ojo lali ngombe
isuk isuk ra ono gawean
akhire ngepost neng DF wae
sandal jepit dirubung angkrang
barang gejepit regane ralang
wetan Pathuk kulon Ndekso
yen ra pethuk kok yo neleongso

tuku bakpia neng pathuk
parkire kebak nganti kiwo tengen
nek wis suwe ra kepethuk
kuwi njuk marai kangen

isi asem jenenge klungsu
godong randu arane bolodewo
udan-udan ojo kesusu
dalan lunyu mengko ndak tibo
Pethuk simbah tuku gedhang
Isuk-isuk kok wis kudanan
Mugo-mugo dino iki padang
Pasrah wae marang kahanan

Saka Njedhing nyangking dandang
arep dienggo ngadang tela
Sugeng enjing sedaya para kadang
Mugi sami kalis ing sambekala

Esuk udan sore udan
lungo kerjo nggowo payung
ojo dianggep wonge edan
piye maneh yen lagi wuyung

esuk mendung sore yo mendung
malah ra sidolungo dadi kur meneng
nek wong sing lagi nandang wuyung
nglakoni opo wae dadi seneng

Polahe koyo kitiran mubeng
dikon meneng ora gelem
atine wong sing lagi seneng
lungguh dewe mesam-mesem
lambene mingkem, nek netro merem
kakehan mesem, sido nang Pakem.
http://forum.detik.com
26

mangan getuk seko telo
kurang legi tambahi gulo
Ora ngiro ora nyono
Jebul alumni Lali Jiwo

Mlaku mlaku nang jalan Magelang
Ojo lali tuku rambutan.
Mesakke men nasibe yu Kembang.
Nang thread iki dadi rebutan

Menyang dokter ndandani untu
Sopo wae oleh rebutan kembang
Nek ra mampu ra sah melu-melu
Jeng kembang mending tok sawang

Nembang dondong apa salak
Duku cilik-cilik
Kembang pengin di gendhong apa di pundhak
karo mlaku thimik-thimik
dodol jenang tekan Pengasih Kono
Jeng Kembang jane pilih Sopo?

Teka juwana tekan rembang
mung saderma golek theklek
Sida ana perang kembang
yen bojone arep dipek

Lunga angon cempe nganti tekan sampang
bareng mulih kok awake ditempeli salonpas
Nek milih kanggone dhewe, iku gampang
lha kanggo wong liya durung karuan pas
Tuku roti bolu neng Semarang
aku ora melu-melu lho yu Kembang !!
Nggawa bolu kok di kerek
Ora melu namung ndherek

Tiyang rabi ngagem ali-ali
Temantene nyandang melati
Haart njedul nglegake ati
Ning suarane nglarake ati

Mantene wis dandan koyo dewo-dewi
Dewaning Asmoro kang mudun bumi
Yu Kembang lan mas Haart koyo selebriti
dadi guneman neng ngendi-ngendi
http://forum.detik.com
27

sepeda kumbang gawean Londo
tetep pinilih senajan tuwo
pasangan HaarT kembang yen kacondro
Koyo Dewi Ratih lan Bathoro Kolo

adem-adem ngombe kopi
kopi Lampung pahit rasane
ayo kabeh podo memuji
mugo kito enteng jodone
golek omben esuk esuk
wit gek emben ra entuk entuk

Kucing andora anake telu
lucu-lucu warnane ireng semu
Simbah pancen sampun layu
kathahi amal sakdurunge dadi lelayu

Ojo nganti padu karo bos
soale mesti ra iso menang
ditinggal sedino ora nge-post
sing dibahas kur Haart karo jeng Kembang

Lik Suki lunga nggaone pak camat
Karo Taslim ngeterna tomat
Dina iki dina jum'at
sing muslim ayo padha sholat jum'at
sumuk ra kringeten
susu didumuk ora keri gebangeten

numpak andong mubeng kutho
kroso luwe tuku sate
simbah ompong ra duwe wojo
paling lucu ndelok guyune
nggowo banyu ojo nganti wutah

ati sing tentrem kudu sareh
wingi wis Haart Kembang Simbah
saiki ganti sopo maneh?
http://forum.detik.com
28
gardu pandang bukit pathuk
mata abang tandha ngantuk

Bengawan solo kaline banjir
numpak prahu sinambi ngerokok
Lungguh sedelo mergo mung mampir
sing diparani malah isih ngorok
mangan krupuk campur cambah
opo isih ngantuk,Mbah ??

tutup sirah arane kupluk
kambil cilik jenenge bluluk
melek bengi tekan esuk
kurang turu rasane ngantuk

Sesuk dina Kemis
enake mangan apem
isuk2 wis grimis
hawane njuk dadi adem
http://forum.detik.com
29

isuk isuk wayahe kerja
ojo lali karo garapane
ngepost nang reg jogja
iso nyenengke ati kancane

Lendhe-lendhe ngombi kopi
Kopi tubruk gulane legi
Sore-sore bukak kompi..
Ngirim DF ra ditanggapi..
awan awan mangan rujak
Pasar Kuncen tuku sapi
ngepost neng region Jogja
ojo gelo yen ra di tanggapi

Omahe bu Titin katon sepi
arep nyilih loyang dandang sak pinunggalane
Nek pengin di tanggepi
nggawa wayang sak dhalang lan wiyagane
Menek wit gedhang, gedhang rojo
Kareben dinggo mangan suk sore
Mung rep kekancan neng DF Yoja
Pancen abot tenan iki syarate

rasane Rebo jebul Kemis
lekase longgar dino setu
dadi wong tuo kudu lamis
wenehi sesorah anak putu

Angel menek wit klopo
Nek ra ono pancikane
Dalu-Dalu SiMbahe teko
Ayo podho dirungoake

kanan kereng latare jembar
yen ketigo nyegoro lebu
wong tuwo kudune sabar
kanggo momong anak putu

klopo diparut go gawe santen
santen dicemplung nang jangane
wayah nyuwun pangapunten
menawi teksih kathah lepate

numpak jaran tanpa kereta
Jarane lugo mlaku baline
nyenengke tenan regional Jogja
pinter boso akeh ilmune
http://forum.detik.com
30

Lha kok ngawa rinjing tah Mbah
tak sawang isine mung klaras
NGaturaken sugeng enjing Mbah
mugi tansah pinaringan waras

setu minggu dino libur
dino jemuah mulihe gasik
tinimbang kesasar susur
luwih becik sinau dhisik

Papat ro telu dadine pitu
Siji ro loro dadine telu
seneng atiku malem setu
mugo gajiku uwis metu

Esuk esuk penake dede
yen kademen yo kemulan
menowo aku isih suwe
gajiane neng awal bulan

Mangan semongko katutan isi
Untung metu pas neng mburi
Mepet-mepet akhir sasi
Irit-irit nganti tanggal siji

Kewaregen mangan dadi begah
dadi penake njuk gek turu
mesakne temen ki pakde Gadjah
ngenteni awal bulan nganti kuru

nganggo Hem lan celono
katon rapi nganggo dasi
diarep-arep ora teko
jebule wis telat rong sasi

Ngalor ngidul golek rejeki
Njaluk mangan ra tau dike'i
Ngudari sampah entuk sego teri
Sambat kerjo ning koyo kerjo rodi

Biyen indo dijajah karo londho
Wis merdeka kabeh do bungah
Jemuah-jemuah kang gadjah poso
Demi anak bojo nang omah

abang-abang warnane tomat
buah gurun arane kurmo
wong urip gampang sambat
sithik-sithik ora trimo
http://forum.detik.com
31

Menyang kaligawe arep tuku klasa
tukune janjian karo marmaya
Wayahe megawe direwangi rekasa
wayahe gajian mung di gaji semaya
Lungo neng pasar kanggo blonjo
Pasare tutup ora sido
Pancen kuwi resiko kerjo
Gaji disemoyo trus mangane opo

gawe karyo tali gantangan
tali tambang opo tali kawat
podho kerjo sing tenanan
ojo gampang anggone sambat

Awan-awan buka detik
Ra iso moco mergo macet
Angger awan kok mesti rusak
Ning mergo gratis dho rasah sambat

neng kutho wayah esuk
numpak jaran, jarane kore
awan sumuk bengi sumuk
mung rodo bedo jalarane

awan-awan ngobrol neng DF
atine seneng ketemu kanca-kanca
bocah saiki tontonane BF
pengen takon, ono seng anyar ra?
cen sedenk tenan iki

lungo nang brebes
lewat muntilan
yen udan deres
penake kemulan

menyang sidoarjo lewat gempol
kota malang kota buah apel
adem-adem kumpul sinambi ngobrol
tambah seger ngombe nasgitel

jambu kluthuk dirubung laler
jambu alas marahi mumet
esuk esuk kroso sing seger
kopine panas gorengane anget
http://forum.detik.com
32

ngombe wedang, karo pak kliwon sugeng enjang, sedoyo kemawon -i'm a new comer-

wayah isuk sarapan burjo
mangan sego goreng ngko nek awan
monggo mlebet teng reg Yogjo
ampun kesupen absen lan kenalan
gudeg yojo, lawuh bakwan
males kerjo, malah parikan

prei dowo penake mudik nang yogjo
ojo lali nggowo oleh2 sing kathah
nek sampean kroso males kerjo
ben semangat, diniatke nggo ibadah
klambi brokat, ukurane guuueeedheee
sepakat pakdhee!!!

duwur mejo ono taplake reg'e yogjo
pancen gayengke

Gadjahmada patih Mojopahit
duwe janji sumpah palapa
pancen wis bener iki trit
iso nguri-uri budoyo jawa
kathok dowo, dipangan tekek
tanggal tuo, udude entek

mlaku2 bareng lek heru
ketemu prapti digonceng sumadi
rasane suwi tenan ngenteni jam telu
awake ra tenang, wes kepengen bali
opo tumon duitku arep disilih
soale arep tuku peso karo wungkal
http://forum.detik.com
33
aku reti kok mr sedenk pengen mulih
soale bojone arep di brengkal
mlaku mlaku lewat galengan
pethuk cah ayu lali kenalan..
nasib nasib
mangan glali, nganggo rok mini
dasar lali, opo rawani?
mangan telo
karo dab jape
nek wis tuo
akeh laline
mangan glali, nganggo rok mini
dasar lali, opo rawani?
mangan telo
karo dab jape
nek wis tuo
akeh laline

karep ati ngadeg bale griyo
mbangun pondasi nganggo watu
laline kuwi ora mergo wis tuo
nanging seko kerep mangan brutu
angele golek gawean, mubeng koming koyo gasing
sarapane kokean, tekan kantor malah kepising

mangan gudheg nang wijilan
lawuhe ndog karo ayam disuwir
jakarta ket wingi udan
saiki nangdi2 keno banjir

abon daging sapi disuwir-suwir
adang ketan nggo gawe lemper
ojo nyalahke udan lan banjir
ning tata ruang sing ora bener
mas nyoto iseng nyedaki perawan
mas parto kepising cedak kuburan
http://forum.detik.com
34

mangan telo entuk bongkotane
lha kok midak *** kebo
sing salah dudu mung tata kotane
tur menungsone do crobo...

sering dipakani sapine dadi lemu
pas lebaran haji tinggal dibeleh
ojo ndadekke gelo neng atimu
nek postingan nang DF ilang kabeh
ronce kembang
kembang cempoko
opo sing ilang,
opo sing sirno ?

arep lungo nang semarang
penake numpak bis wae
postingan sing wis do ilang
jarene kon ngikhlaske wae

neng kali akeh wong golek ulo
ati2 ojo nganti keno racune
saiki akeh sing podho nggresulo
mergo preinan dowo dibatalne

lungo neng padang
numpake prau layar
jeng keita ro kembang
lagi golek pasangan anyar

simbah tuo nggoleki tekene
dasar lalen soale wong tuo
asyem tenan preine dibatalne
rasido mulih ning nggone morotuo

neng toko bangunan tuku kawat
sekalian karo tuku wesi 12 mili
dadi uwong ojo kakehan sambat
opo anane prayogane disyukuri

tuku kambil lali ra disrumbat
arep dinggo santen mangut lele
ora ateges aku sambat
pemrentah sing mencla-mencle
rakalaaap!!
http://forum.detik.com
35

mangan gedhang
gedhang rojo
sugeng siang
kawulo yogjo

numpak mobil, mobil merci
numpak motor, motor pitung
ono seng ngerti bis arah kediri?
mbok kawulo nyuwun pitulung

mangkat kantor duite keri
terus utang ning lek kasiran
umpono arep ning kediri
luwih penak numpak jaran
*tur dudu jaran kepang
esuk-esuk sarapan bubur
sorry... aku ora ngerti, Lur !!

esuk-esuk golek emping so
di campur srundeng lan ketan
menawi gajah mboten perso
coba taken nain wan wan...

lungo nang palur
melu rombongan
poro sedulur
ayo jum'atan
Wayah bengi weruh lintang
Yen didelok kok mbayang
Cah wedok klambine semrawang
Marai mulyo anggere nyawang

Weruh cah wedhok klambine semrawang
Nggawe mripat dadi jelalatan
Ojo suwe suwe anggonmu nyawang
Nang njabamu ana blumbangan.... ( mekso banget ik... )

dolanan dakon karo ngadep wedang
wedangan legi senengane pak kaum
weruh cah wadon klambine semrawang
sayang wis dilabeli bukan milik umum
numpang nguyuuuyuu
kagem simbah
http://forum.detik.com
36

lungo nang pawon nganggo teklek
nang pawon mergo arep mangan
karo simbah ojo wani ngenyek
mengko ndak diuncali ban

masak sinambi umbah-umbah
goreng tempe dadine gosong
aku ora wedi karo simbah
amergo untune wis ompong

wedang bajigur
jagung bakar
poro sedulur
ayo Kopdar

gagak mangan telor dadar
di urap titik mbek rawon
mboten saget nderek kopdar
kulo titip salam ke mawon....

numpak pesawat
iso mabur
tiap jum'at
mesti lembur

mbah rondo pancen nyeleneh
golek susuk jare nggo tombo
rak popo lembur oleh duit okeh
ben sesuk lebaran beleh kebo

kurang manis tambahi gulo
kroso legi rasane bubur
ojo tamak golek bondo donyo
luwih utomo nambah sedulur
jenang abang gulo jowo
sing takgadang malah lungo

dolanan dakon karo ngedep wedang
terus mangan sotone mbak siti
weruh cah wedok klambine semrawang
wasyem tenan, ono stempele "simbah properti"
wkwkwkwk
ndelok kethek, kleru cucut
udud entek, cangkeme kecut
http://forum.detik.com
37

siji loro, mangan duwet
wahing sero, monitore bruwet
*njijiki
rawo rowo okeh boy0
njer0 weteng ono bayii
konco kabeh sikek y0
aku meh arep bali...........
jenang abang
tuku nang pakem
nasibe bujang

bengi2 kademen
*tenan iki
trasi bakaran
bocah dadi urikan
bar kemis setu
bar nangis ngguyu
manuk podhang manuk kutut
bubar madhang enake udud
blekok panjang kakinya
minta rokok sama apinya
mbak siti lungguh mekokok
karo ngopi enake ngrokok

tuku batik neng pekalongan
mulihe mampir Temanggung
ati susah rodo kelangan
jebule lagi loro wuyung
adoh hiyunh, sikilku loro
loro wuyung, loro bronto

mobil banter nabrak truk tronton
akhire mobil dadi mental
aq menang hadiah tiket nonton
tapi kok malah ra iso budal
semedi topo, ning kali jangkang
nonton opo to kang???
http://forum.detik.com
38
sambel kecap malah gawe regete jaket
nonton layar tancap kok nganggo tiket ??

sory OOT diluk,
wingi bar menang tiket Gala Premire "LOVE"
di Plasa Senayan ...

Awan-awan mangan sega rawon
ngumbene susu ben dadi sampurna
Sugeng siang sedaya mawon
sugeng makarya ngantos paripurna
nggopek janur, kleru godhong sinom
kang iwanoor, rumangsane ijik cah enom

awan-awan golek panganan
penake lawuh nggo tempe karo tahu
nadyan aku angkatan pitungpuluhan
tapi semangat ijik rongewu pitu
madhang=marai padhang

mangan=marai ngantuk
PERMEN = RA MEMPER YO MEN
golek jimat kangge tondo moto
nonton layar neng nduwure kereto

mertamu ning nggone kang parno
disuguh tempe kripik
ojo doseneng ndelok film porno
kui ora becik

nek dolan dewe
aku dadi sedih
gandeng wis sore
njuk pamit mulih

nggowo paket di sunggi tengen
ketok-ketok ananeng pintu
ono siji seng nggarai kangen
ngombe kopi joss station tugu
nyang sawah nggowo palu
aku melu.......
angon sapi neng tegalan
sukete lemu ijo royo-royo
http://forum.detik.com
39

1 komentar:

PAK ISKANDAR mengatakan...

Hal yang tidak pernah terbayankan kini menjadi kenyataan dengan keluargaku,,,untuk MBAH SARTO kami ucapkan banyak terimakasih karna berkat bantuannya ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari hutang dan masalah,karna nomor “GHOIB”untuk pasangf togel,hasil ritual MBAH SARTO meman benar2 merubah nasib kami hanya sekejap,dan disitulah aku berkesempatan kumpulkan uang untuk buka usaha kembali,karna baik rumah sudah disita,,warung makan jg sudah bangkrut,,tapi itu semua aku masih tetap bertahan hidup dengan anak istriku,,walau cuma kontrak tapi aku tetap bersabar dan akhirnya MBAH SARTO lah yang bisa merubah nasib kami..MBAH SARTO orang paling bersejarah kepada keluarga saya…!!! Kepada teman2 yang di lilit hutang dan ingin merubah nasib baik dari pada sekaran HBG: 082=378=607=111 MBAH SARTO,dengan penuh harapan INSYAH ALLAH pasti tercapai.

Posting Komentar